Biuro pisania podań Siedlce

Nasze biuro oferuje usługę pisania wszelkich pism do urzędów, sądów i instytucji.
W celu szybkiego i skutecznego załatwienia różnorakich spraw, decydujące jest sporządzenie odpowiednio zredagowanego pisma, które swoją treścią i formą będzie odpowiadało wszelkim wymogom formalnym.

Piszemy m.in.:

– odpowiedzi/odwołania na pisma urzędowe (ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Gminy, Starostwa, Urzędy Wojewódzkie itp.)

– profesjonalne reklamacje do różnego rodzaju instytucji

– pisma przedsądowe ( ugody, wezwania do zapłaty, odpowiedzi, oświadczenia, przystąpienia itp.)
– pisma sądowe (pozwy, apelacje, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy, zażalenia itp.)
– wszelkie pisma prywatne (do pracodawców, szkół i uczelni wyższych, instytucji bankowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, usługodawców, sprzedawców, itp.)

– pomagamy w wypełnianiu wszelkiego rodzaju wniosków, zaświadczeń

– pomagamy w uzyskaniu odpisów dokumentów.

Obsługujemy klientów indywidualnych i biznesowych, zarówno stacjonarnie w biurze przy ul. Kazimierzowskiej 122 (naprzeciwko Sądu Rejonowego w Siedlcach) jak i online lub korespondencyjnie.
Zapraszamy do kontaktu: telefon 25 644 41 44 lub e-mail biuro@przysowa.pl