REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART LOJALNOŚCIOWYCH PRZYSOWA INKASO

Uprawnienia wynikające z posiadania karty lojalnościowej przysługują w momencie jej uzyskania. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem karty lojalnościowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi za jej okazaniem podczas zakupu usługi. Użytkownik karty lojalnościowej może ją przekazać do wykorzystania innej osobie. Karta lojalnościowa ważna jest bezterminowo. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty lojalnościowej jej Użytkownikowi przysługuje roszczenie […]