Działania prewencyjne

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności, doskonałą znajomość branży oraz osiągnięte sukcesy na polu windykacyjnym szczególny nacisk kładziemy na prewencję. Niemalże każda firma prowadząca swoją działalność czy też osoba prywatna z dużym prawdopodobieństwem w bliższej lub dalszej perspektywie może doświadczyć problemów z nierzetelnymi kontrahentami. Aby temu zapobiec proponujemy naszym Klientom zabezpieczenie swoich interesów poprzez pieczęć prewencyjną. Jest ona narzędziem profilaktycznym zmierzającym do psychologicznego oddziaływania na nierzetelnych klientów w celu zapobiegania tworzeniu się nieterminowych płatności. Korzyści wynikających z posiadania pieczęci jest wiele, a przede wszystkim spokój naszego Klienta, który powierzył swoje sprawy fachowcom.