Początek roku to dobry czas na „porządki”

Firma PRZYSOWA INKASO pomaga w czyszczeniu bilansów firm przez odzyskanie bądź ewentualne odkupienie wierzytelności wynikających z faktur, not odsetkowych, wyroków sądowych oraz umów cywilnoprawnych. Oferujemy profesjonalną obsługę na każdym z etapów windykacji.

Zapraszamy