REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART LOJALNOŚCIOWYCH PRZYSOWA INKASO

Uprawnienia wynikające z posiadania karty lojalnościowej przysługują w momencie jej uzyskania.
Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem karty lojalnościowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi za jej okazaniem podczas zakupu usługi. Użytkownik karty lojalnościowej może ją przekazać do wykorzystania innej osobie. Karta lojalnościowa ważna jest bezterminowo.

W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty lojalnościowej jej Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wydanie zastępczej karty lojalnościowej. Tym samym Użytkownik nie traci uprawnień wynikających z karty lojalnościowej.

Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów usług dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty lojalnościowej.