Windykacja należności

Skup się na biznesie
Firma Przysowa Inkaso odzyska dla Ciebie Twoje pieniądze.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Pomagamy odzyskać wierzytelności wynikające z faktur, not odsetkowych, wyroków sądowych oraz umów cywilnoprawnych. Oferujemy profesjonalną obsługę na każdym z etapów windykacji: polubownym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym lub po egzekucyjnym.

W naszej pracy kładziemy bardzo duży nacisk na polubowne rozwiązanie spraw z dłużnikami, by w ten sposób zaoszczędzić Państwu czasu jak i kosztów ewentualnego postępowania sądowego czy egzekucyjnego. Nasza wysoka skuteczność wynika z połączenia działań bezpośrednich oraz wykorzystania w procesie windykacji wszystkich dostępnych środków prawnych. Nasze działania charakteryzują:

  • działania wywiadowcze ustalające składniki majątku dłużnika, jego adres zameldowania, aktualny adres zamieszkania, adres prowadzonej działalności gospodarczej
  • monitorowanie otoczenia biznesowego oraz społecznego dłużnika
  • osobisty kontakt z dłużnikiem
  • uzyskanie pisemnego uznania długu
  • intensywne negocjacje z dłużnikiem
  • zawieranie możliwie najkorzystniejszych porozumień i ugód z dłużnikiem
  • ocena merytoryczna w zakresie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
  • pełna obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji
  • prowadzenie procedur sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego
  • aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych oraz monitorowanie pracy komornika