Ryczałt za noclegi

Zajmujemy się odzyskiwaniem ryczałtów za noclegi kierowców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałą Sądu Najwyższego pracodawca ma obowiązek zapłacić ryczałt za noclegi nawet za 3 lata przed wytoczeniem powództwa do sądu. Nie ma znaczenia czy kierowca spał w kabinie samochodu czy w hotelu. Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego. Za  nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu, a w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg kierowcy przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się jak szybko odzyskasz należne Ci pieniądze.