WYŻSZE ODSETKI W OBROCIE GOSPODARCZYM OD DNIA 04.11.2021 R.

Od dnia 4 listopada 2021 r. Narodowy Bank Polski podwyższył wysokość stopy referencyjnej do 0,75 punktów procentowych. Oznacza to wzrost stawek odsetek ustawowych oraz odsetek pobieranych za opóźnienie.

Od dnia 4 listopada 2021 r. obowiązują następujące stawki odsetek ustawowych i odsetek za opóźnienie w opłacaniu zobowiązań:

4,75%  –  odsetki ustawowe,

9,50%  –  maksymalne odsetki ustawowe,

6,75%  –  odsetki za opóźnienie,

13,50%  –  maksymalne odsetki za opóźnienie,

 8,1%  –  odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest

          publiczny zakład leczniczy,

10,1%  –  odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest inny podmiot niż publiczny zakład leczniczy.